Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) yn cael arian cyhoeddus ac, fel y cyfryw, mae’n bwysig ei fod yn darparu’r gwerth gorau posibl am arian. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried amcangyfrifon yr Ombwdsmon yn unol â Rheolau Sefydlog 20.23 a 20.24.

Cyhoeddoedd y Pwyllgor ei adroddiad ar Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019 (PDF, 2MB) ym mis Tachwedd 2017.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/10/2017

Dogfennau