Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Wedi'i gwblhau

Cynigion amlinellol y Gyllideb Ddrafft – 2 Hydref 2018

Cynigion manwl Cyllideb Ddrafft 2019 i 2020 - 23 Hydref 2018

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad, Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF, 1MB) ar 27 Tachwedd 2018. Ymatebodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i adroddiad y Pwyllgor ar 15 Ionawr 2019.

 

Cafwyd dadl ar y gyllideb yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr (darllenwch y trawsgrifiad; gwyliwch y sesiwn ar seneddTV).

 

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Cynnig ynghylch y Gyllideb Derfynol ar 15 Ionawr 2019 (darllenwch y trawsgrifiad; gwyliwch y sesiwn ar seneddTV).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysgy; Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a Phwyllgor Cyllid eu adroddiad, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (PDF, 448KB) ar 25 Mawrth 2019.

 

Ymatebodd (PDF, 237KB) Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar y cyd ar 15 Mai 2019.

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y broses o graffu ar y Gyllideb ddrafft yma.

 

Craffu gan y Pwyllgor Cyllid

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.Llywodraeth Cymru

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru,

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol

 

Dydd Mercher 3 Hydref

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv

2. Rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru a’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Pennaeth Rhaglen, Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Guto Ifan, Ymchwilydd Arweiniol, Canolfan Llywodraethiant Cymru.

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Dydd Iau 11 Hydref

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv

3. Prifysgol Bangor

Dr Edward Jones, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 17 Hydref

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv

4. Sefydliad Bevan

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dydd Iau 25 Hydref

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 4 ar Senedd.tv

5. Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr

Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth

Dydd Iau 25 Hydref

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 5 ar Senedd.tv

6. Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol,

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb am bolisi Treth Incwm

Dydd Iau 25 Hydref

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 6 ar Senedd.tv

7. Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Robert Chote, Cadeirydd

 

Dydd Mercher 7 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 7 ar Senedd.tv

8. Panel twf economaidd

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru,

Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad Cymru,

Consortiwm Manwerthu Cymru

Dydd Iau 15 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 8

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 8 ar Senedd.tv

9. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Dydd Iau 15 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 9

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 9 ar Senedd.tv

10. Asesiad Effaith Integredig Strategol (yn cyfarfod yn gydamserol â'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg)

Comisiynydd Plant Cymru a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dydd Iau 15 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 10

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 10 ar Senedd.tv

11. Asesiad Effaith Integredig Strategol (yn cyfarfod yn gydamserol â'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg)

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ac Arweinydd y Tŷ

Dydd Iau 15 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 11

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 11 ar Senedd.tv

12. Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dydd Mercher 21 Tachwedd

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 12

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 12 ar Senedd.tv

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau