Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 233(v2) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 7 gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gwymp Triumph Furniture ym Merthyr Tudful?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddiad Marco Cable Management eu bod yn cau eu safle ar Ynys Môn?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gwymp Triumph Furniture ym Merthyr Tudful?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddiad Marco Cable Management eu bod yn cau eu safle ar Ynys Môn?

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad am “The State of Nature Report”

Gwnaeth Jenny Rathbone ddatganiad am Iechyd Meddwl Myfyrwyr.

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am Dydd Iechyd Meddwl y Byd

Ar ddiwedd y Cyfarfod Llawn bydd Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan yn ymgynnull i drafod y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu