Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 228(v2) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofyn i’r Prif Weinidog:

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn dyfarniad y Goruchaf Lys fod addoediad Senedd y Deyrnas Unedig yn anghyfreithlon?

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.00

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

 

Cynnig i Ddyrannu Cadeirydd Pwyllgor i Grwp Plaid

NDM7146 - Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.2A, yn cytuno mai'r grŵp gwleidyddol y caiff y cadeirydd pwyllgor ei ethol neu ei hethol ohono fydd fel a ganlyn:

(i) Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad – Llafur.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Rhaglen Tai Arloesol - Blwyddyn 3

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

(45 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Rheilffordd i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.03

(45 munud)

5.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: Adeiladu ar record ailgylchu Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.56

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.29

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Yr Adolygiad Annibynnol ar Ddatgarboneiddio Cartrefi Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.07

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu