Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Math o fusnes: Datganiad

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2019