Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 391KB) Gweld fel HTML (509KB)

 

(09.00 - 09.30)

1.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (mewn perthynas ag addysg) – 18 Ionawr 2016

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (mewn perthynas â thrafnidiaeth) – 18 Ionawr 2016

Papur 4 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc at y Gweinidog Addysg a Sgiliau – 19 Ionawr 2016

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd - 19 Ionawr 2016

Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus – 22 Ionawr 2016

Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Prif Weinidog – 22 Ionawr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

(09.40)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09.40)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.40 - 15.00)

4.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Craffu yng Nghyfnod 2

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau: 2 – 34, 36 – 79, 35, 81 – 114, 80, 116 – 154, 115, 155 – 161, 162 – 168, 170 – 182, 169, 183 – 185, 186 – 193; Atodlen; Adran 1; Teitl hir.

 

Yn bresennol:

Jane Hutt AC – Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley – Uwch-gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke – Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Papur 8 – Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Papur 9 – Grwpio Gwelliannau

Papur 10 – Diben ac Effaith y Gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru – 18 Ionawr 2016

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (383KB)

Memorandwm Esboniadol (1MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 91 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 91, methodd gwelliannau 92, 93, 94, 95 a 96 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 24 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 25 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 76 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 76.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 76, methodd gwelliant 27 (Nick Ramsay).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 25, methodd gwelliant 28 (Nick Ramsay)

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 29 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 77 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 30 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 31 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gan  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.