Cyllideb Llywodraeth Cymru 2016-17

Edrychodd y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 o safbwynt strategol a chyffredinol.

 

Gweithiodd hefyd gyda pwyllgorau eraill y Cynulliad i sicrhau bod cynigion ar gyfer portffolios Gweinidogol penodol yn cael eu hystyried yn fanwl. Cynhaliodd y pwyllgorau sesiynau i ganolbwyntio ar dystiolaeth gan y Gweinidogion perthnasol er mwyn archwilio i’r agweddau ar y gyllideb sy’n dod o dan eu cylchoedd gwaith hwy, ac wedyn gwnaethant adrodd yn ôl i ni gan amlinellu unrhyw bryderon oedd ganddynt.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2016-17 ar 8 Rhagfyr 2015.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymgynghoriad cyhoeddus i gynigion y gyllideb ddrafft rhwng 9 Rhagfyr 2015 a 7 Ionawr 2016.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid adroddiad ar ei waith Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru Ddrafft 2016-17 (PDF, 1MB) ar 2 Chwefror 2016.

 

Cynhaliwyd dadl ar y gyllideb ddrafft yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Chwefror 2016.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 608KB) ar 6 Mawrth 2016.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau