Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28 Ionawr 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jane Hutt AC Tyst Yn bresennol
Sean Bradley Tyst Yn bresennol
Richard Clarke Tyst Yn bresennol
Jeff Andrews Tyst Yn bresennol