Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 10.00)

1.

Ariannu yn y dyfodol: sesiwn wybodaeth gyda chynghorydd arbenigol

Gerald Holtham

 

Papur 1 - Cyllid Llywodraeth Cymru yn y Dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth gan Gerald Holtham, un o gynghorwyr arbenigol y Pwyllgor .

 

Trawsgrifiad

(10.00)

2.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00)

3.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 Estynnodd y Cadeirydd dros dro groeso i’r Aelodau.

 

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau  gan Jocelyn Davies ac Alun Ffred Jones. Croesawodd y Cadeirydd dros dro Llyr Gruffydd a oedd yn dirprwyo ar ran Alun Ffred Jones.

 

(10.00 - 10.05)

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papurau.

 

(10.05 - 11.00)

5.

Ariannu yn y dyfodol: sesiwn dystiolaeth 1

Alan Bermingham, CIPFA

 

Papur 2 – Ymateb CIPFA i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alan Bermingham, CIPFA.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y busnes a ganlyn:

Eitemau 7, 8, 9, 10 ac 11 o’r cyfarfod heddiw, ac eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod ar 17 Mehefin 2015.

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.30)

7.

Ariannu yn y dyfodol: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(11.30 - 11.45)

8.

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ystyried ymateb y Pwyllgor

Papur 3 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 

(11.45 - 12.00)

9.

Rhagolygon trethi Cymru

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 

9.2 Cytunodd y Gwasanaeth Ymchwil i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Aelodau mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(12.00 - 12.15)

10.

Gweithdrefnau’r Gyllideb: gohebiaeth â’r Llywydd

Papur 4 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i'r Llywydd

Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

10.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd.

 

(12.15 - 12.30)

11.

Blaenraglen waith

Papur 6 - Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Ystyriodd a nododd y pwyllgor y flaenraglen waith.