Dyfodol Cyllido Cymru

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid – Dyfodol Cyllido Cymru (PDF, 793KB)

        Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 319KB)

Mae’r dadleuon am gyllid teg i Gymru wedi’u cynnwys yn adroddiadau Comisiwn Holtham yn 2010 a Chomisiwn Silk (Rhan 1) in 2012; bu datblygiadau mwy diweddar ledled y DU a allai effeithio ar setliad datganoli Cymru.

Cynhaliodd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i Ddyfodol Cyllido Cymru.

 

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad i gasglu tystiolaeth am ymchwiliad i Ddyfodol Cyllido Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/04/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau