Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro - y Pedwerydd Cynulliad

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, roedd gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

 

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/08/2015