Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (229KB)

(09.30-10.10)

1.

Trafodaeth breifat gydag Aelodau Senedd Ewrop

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor drafodaeth gyda Derek Vaughan ASE a Kay Swinburne ASE.

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies AC a Gwenda Thomas AC.

(10.20-11.00)

3.

Craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Teresa Holdsworth, Dirprwy Gyfarwyddwr, Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Ella Davidoff, Pennaeth Datblygu Polisi a Rhaglenni, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1Atebodd Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg a’i swyddogion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

3.2 Cynigiodd Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ddarparu copi o adroddiad ar astudiaeth a gynhaliwyd yn Lloegr am ymgysylltedd myfyrwyr â phynciau STEM.

(11.00-12.30)

4.

Craffu ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a James Price gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr oddi wrth William Graham AC at y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ar 14 Ionawr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

5.2

Llythyr oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch TEN-T

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

5.3

Gwybodaeth bellach a ddarperir gan y Rail Freight Group

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

5.4

Gwybodaeth bellach a ddarperir gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ar 14 Ionawr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu