Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 377KB) Gweld fel HTML (394KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jeff Cuthbert AC, Dafydd Elis-Thomas AC a Gwenda Thomas AC.

(09.30-10.15)

2.

Datganoli Ardrethi Busnes i Gymru – Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw

David Magor, Prif Weithredwr, y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw

Janet Alexander, Rheolwr Gwasanaethau Proffesiynol, y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Janet Alexander a David Magor gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor. 

2.2 Cytunodd David Magor i roi copi i'r Pwyllgor o'r adroddiad a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw ar strydoedd mawr rhithwir.

(10.30-11.15)

3.

Datganoli Ardrethi Busnes i Gymru – Ffederasiwn y Busnesau Bach

Dr Rachel Bowen, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Rhodri Evans, Uwch-ymgynghorydd Cyfathrebu, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Rhian Murphy, Rheolwr Gyfarwyddwr, SlideFold UK Ltd.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Rachel Bowen, Rhodri Evans and Rhian Murphy gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

(11.15-12.15)

4.

Datganoli Ardrethi Busnes i Gymru – Llywodraeth Cymru a CBI Cymru

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Chris Sutton, Cadeirydd, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, a Chris Sutton gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i adrodd yn ôl i'r Pwyllgor wedi iddi gyfarfod ag awdurdodau lleol i drafod y modd y maent yn dosbarthu cronfeydd rhyddhad caledi.

 

4.3 Cytunodd y Gweinidog i rannu'r data sy'n cael eu casglu ar hyn o bryd ynghylch asesu a chasglu ardrethi busnes, ac i ddarparu gwybodaeth ynghylch a oes unrhyw gynlluniau i gasglu rhagor o wybodaeth, sy'n fwy cywir, yn y dyfodol.

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Cynllunio ac Ariannu Trafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.2

Horizon 2020 ac Erasmus+

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau’r cyfarfod nesaf.

(12.15-12.20)

7.

Gwaddol Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft a fyddai'n cael ei anfon at y Pwyllgor Cyllid.