Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Byron Davies AC a Gwenda Thomas AC.

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Network Rail

Mark Langman, Rheolwr Gyfarwyddwr Llwybrau – Cymru, Network Rail

Tim James, Pennaeth Strategaeth a Chynllunio – Cymru, Network Rail

Jo Kaye, Cyfarwyddwr – Strategaeth a Chynllunio, Network Rail

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Mark Langman, Tim James a Jo Kaye gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(10.45-11.30)

3.

Dinas-ranbarthau

Yr Athro Gillian Bristow, Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Athro Gillian Bristow gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(11.30-12.30)

4.

Banc Datblygu i Gymru

Ian Johnson, Cadeirydd, Cyllid Cymru

Michael Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp, Cyllid Cymru

David Staziker, Cyfarwyddwr Technegol Grŵp, Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ian Johnson, Michael Owen a David Staziker gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Diweddariad ar STEM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nodwyd y Papur gan y Pwyllgor.

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.30-12.40)

7.

Papur Cwmpasu Economi Morol

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu Economi Morol.