Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Mai 2015 09.15, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jeff Cuthbert AM Aelod Yn bresennol
Byron Davies AM Aelod Ymddiheuriadau
Keith Davies AM Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AM Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gregg Jones Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Yr Athro Gillian Bristow Tyst Yn bresennol
Tim James Tyst Yn bresennol
Ian Johnson Tyst Yn bresennol
Jo Kaye Tyst Yn bresennol
Mark Langman Tyst Yn bresennol
Michael Owen Tyst Yn bresennol
David Staziker Tyst Yn bresennol