Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Dafydd Elis-Thomas, Jeff Cuthbert a Gwenda Thomas.

(09.30-10.15)

2.

Cyfleoedd cyllido'r UE ar gyfer Buddsoddi yn Economi Morol Cymru

Matthew King, Pennaeth Polisi Morol yr Iwerydd, y Rhanbarthau Mwyaf Allanol a'r Arctig, Cyfarwyddwr Cyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd, y Comisiwn Ewropeaidd

 

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Matthew King.

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed yn dilyn cyfarfod ar 25 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

3.2

Papur atodol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

3.3

Cyflwyniad gan Gerry Holtham ar ardrethi annomestig wedi'i ddarparu gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod nesaf.

(10.30-11.15)

5.

Cynllun Buddsoddi Ewrop

John O'Regan, Prif Ysgrifennydd, Economeg a Chyllid, Cynrychiolaeth Barhaol y Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd

Josef Pitt-Rashid, Ail Ysgrifennydd, Gwasanaethau Ariannol, Cynrychiolaeth Barhaol y Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd

 

 

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John O’Regan a Josef Pitt-Rashid.

(11.15-11.25)

6.

Trafod eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

(12.30-13.30)

7.

Lansio'r Adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith

Cofnodion:

7.1 Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith.