Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Mawrth 2015 09.15, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jeff Cuthbert AM Aelod Ymddiheuriadau
Byron Davies AM Aelod Yn bresennol
Keith Davies AM Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AM Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gregg Jones Swyddog Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew King Tyst Yn bresennol
John O’Regan Tyst Yn bresennol
Josef Pitt-Rashid Tyst Yn bresennol