Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw, Keith Davies, Dafydd Elis-Thomas a Gwenda Thomas. Dirprwyodd Gwyn Price ar ran Mick Antoniw am ran o’r cyfarfod.

(09.30-10.15)

2.

Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Gareth Jenkins, Cadeirydd, Ardal Menter Glyn Ebwy

John Idris Jones, Cadeirydd, Ardal Menter Eryri

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan John Idris Jones a Gareth Jenkins.

(10.25-11.15)

3.

Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Roger Lewis, Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Steve Phillips, Cynghorydd, Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan Roger Lewis a Steve Phillips.

(11.15-12.00)

4.

Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Jon Lamonte, Prif Weithredwr, TfGM, Manceinion Fwyaf

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan Jon Lamonte.

 

(13.00-14.30)

5.

Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi, Gwyddoniaeth a
   Thrafnidiaeth

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth,  James Price a Tracey Burke.