Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4 Rhagfyr 2014 09.15, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AM Cadeirydd Yn bresennol
Jeff Cuthbert AM Aelod Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Byron Davies AM Aelod Yn bresennol
Keith Davies AM Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AM Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Jenkins Tyst Yn bresennol
John Idris Jones Tyst Yn bresennol
Roger Lewis Tyst Yn bresennol
Steve Phillips Tyst Yn bresennol
Jon Lamonte Public Yn bresennol
Edwina Hart AM Aelod Yn bresennol
James Price Public Yn bresennol
Tracey Burke Public Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Yn bresennol
Richard Watkins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol