Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.15)

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Byron Davies AC a Mick Antoniw AC. Dirprwyodd Mike Hedges AC ar ran Mick Antoniw AC.

 

2.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth 4 (09.15-10.10)

 

Tystion:

·         Iestyn Davies, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

·         Joshua Miles, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach

 

Dogfennau ategol:

Papur preifat (Papur Briffio'r Aelodau ar gyfer Eitemau 2 a 3)

EBC(4)-03-14(p.1) – Tystiolaeth gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Iestyn Davies, Pennaeth Materion Allanol, a Joshua Miles, Ymgynghorydd Polisi. Roedd y ddau'n cynrychioli Ffederasiwn y Busnesau Bach.

 

3.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth 5 (10.20-11.10)

 

Tyst:

·         Roger Pride, Rheolwr Gyfarwyddwr, Swyddfa Caerdydd, Heavenly

 

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Roger Pride, Rheolwr Gyfarwyddwr, Swyddfa Caerdydd, Heavenly.

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

5.

Sesiwn breifat ar graffu ariannol (13.00-15.00)

Dogfennau ategol:

Papurau preifat:

Modiwl 2: Gwaith craffu ariannol mewn ymchwiliadau Pwyllgorau

Modiwl 2: Gwaith craffu ariannol mewn ymchwiliadau Pwyllgorau (Atodiad 1)

Modiwl 2: Gwaith craffu ariannol mewn ymchwiliadau Pwyllgorau (Atodiad 2)

Modiwl 2: Gwaith craffu ariannol mewn ymchwiliadau Pwyllgorau (Atodiad 3)

Modiwl 2: Gwaith craffu ariannol mewn ymchwiliadau Pwyllgorau (Atodiad 4)

 

Cofnodion:

Sesiwn breifat.