Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Ionawr 2014 09.00, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Byron Davies Aelod Ymddiheuriadau
Keith Davies Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas Aelod Yn bresennol
Mike Hedges Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Rhun ap Iorwerth Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Iestyn Davies Tyst Yn bresennol
Joshua Miles Tyst Yn bresennol
Roger Pride Tyst Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Helen Finlayson Ail Glerc Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig