Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC a Mick Antoniw AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

2.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth 1 (09.15-10.10)

 

Tystion:

·         Yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil i Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Papur preifat (Papur Briffio'r Aelodau ar gyfer Eitemau 2, 3 a 4)

EBC(4)-02-14(p.1) - Tystiolaeth gan Dr Andrew Crawley a'r Athro Max Munday

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil i Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd.

 

3.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth 2 (10.20-11.10)

Tyst:

·         Graham Morgan, Cyfarwyddwr, Siambr Fasnach De Cymru

 

Dogfennau ategol:

·         EBC(4)-02-14(p.2) – Tystiolaeth gan Graham Morgan, Cyfarwyddwr, Siambr Fasnach De Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Graham Morgan, Cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru.

 

4.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth (11.10-12.00)

Tystion:

·         Geoff Harding, Arbenigwr mewn Cymorth ar Fasnach Rhyngwladol

·         David Long, Arbenigwr mewn Cymorth ar Fasnach Rhyngwladol

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-02-14(p.3) - Tystiolaeth gan David Long a Geoff Harding

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Long a Geoff Harding, Ymgynghorwyr Cymorth Masnach Ryngwladol.

 

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

 

EBC(4)-02-14(p.4) – Llythyr at y Cadeirydd - Ten-T parhad

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol canlynol:

 

EBC(4)-02-14(p.4) - Llythyr at y Cadeirydd - Dilyniant i Ten-T

Cofnodion y cyfarfod blaenorol