Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Ionawr 2014 09.00, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Ymddiheuriadau
Byron Davies Aelod Yn bresennol
Keith Davies Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Claire Morris Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Olga Lewis Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Geoff Harding Tyst Yn bresennol
David Long Tyst Yn bresennol
Graham Morgan Tyst Yn bresennol
Yr Athro Max Munday Tyst Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Dr Andrew Crawley Tyst Disgwyliedig
Helen Finlayson Ail Glerc Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig