Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 937KB) View HTML (199KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

(09:30 - 11:00)

2.

Sesiwn gyda'r Gweinidogion ar Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

Carl Sargeant AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Rebecca Evans AC, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Cofnodion:

2.1 Datgan diddordeb: Datganodd William Powell fod ei ddau fab yn weithgar ym mudiad y Ffermwyr Ifanc a’i fod ef yn is-lywydd y gangen leol o’r Ffermwyr Ifanc.

 

2.2 Ymatebodd y Gweinidog, y Dirprwy Weinidog a'u swyddogion i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

 

 

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad: Gwybodaeth bellach gan Gyswllt Amgylchedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

(11:00 - 11:30)

5.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Bil Tai a Chynllunio

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Bil Tai a Chynllunio