Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 350KB) Gweld fel HTML (260KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Members agreed to exclude the public for Item 3.

(09:30 - 10:00)

3.

Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad y Pwyllgor: Trafodaeth ar Ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes

E&S(4)-32-15 Papur 1

 

Cofnodion:

3.1 Members discussed the response to the Business Committee’s consultation on the Fourth Assembly Legacy

(10:00 - 10:30)

4.

Ymchwiliad i ‘Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru?’ - Fideo Grwpiau Ynni Cymunedol

Cofnodion:

4.1 Members viewed the video presentation with contributions from community energy groups

(10:40 - 11:40)

5.

Ymchwiliad i ‘Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru?’

Robert Proctor, Rheolwr Datblygu Busnes, Ynni Cymunedol Cymru

Merlin Hyman, Prif Weithredwr, Regen South West

 

E&S(4)-32-15 Papur 2

E&S(4)-32-15 Papur 3

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Robert Proctor and Merlin Hyman answered questions from the Committee

(11:40 - 12:40)

6.

Ymchwiliad i ‘Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru?’

Hywel Thomas, Cadeirydd a Chyfarwyddwr, Cwmni Adfywio Abergwyngregyn

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Ynni Padarn Peris / Ymgynghorydd Amgylcheddol, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 

Drwy gyswllt fideo:

 

Paula Roberts, Cyfarwyddwr, Ynni Padarn Peris

Alun Hughes, Cadeirydd, Ynni Padarn Peris

Meleri Davies, Cydlynydd Datblygiad Cymunedol ac  Economaidd, Partneriaeth Ogwen

 

E&S(4)-32-15 Papur 4

E&S(4)-32-15 Papur 5

E&S(4)-32-15 Papur 6

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Hywel Thomas; Keith Jones; Paula Roberts; Alun Hughes and Meleri Davies answered questions from the Committee.

7.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

7.1.1Members noted the papers.

7.1

Craffu ar waith y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Ymateb gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

E&S(4)-32-15 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

7.2

‘Dyfodol Ynni Craffach i Gymru’? Rhagor o wybodaeth gan Scottish Power

E&S(4)-32-15 Papur 8

 

Dogfennau ategol:

7.3

Craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: ymateb gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

E&S(4)-32-15 Papur 9

Dogfennau ategol: