Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Datganiad gan y Llywydd

 

Cyhoeddodd y Llywydd y rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Archwylio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ar 29 Ebrill.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 6 ac 8 i 10. Tynnwyd cwestiwn 7 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Elin Jones (Ceredigion): Pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei gynnig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn sgîl y tân diweddar?

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.26

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

(60 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Diddymu'r cyrff sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

(30 munud)

7.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Colli swyddi yn Rowecord yng Nghasnewydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.57