Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth