Grŵp Trawsbleidiol

Plismona

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona

 

Diben

 

Bwriad y Grŵp Trawsbleidiol yw ystyried sut y mae plismona yn gweithredu o fewn yr agweddau ar wasanaethau sydd wedi’u datganoli a heb eu datganoli yng Nghymru, beth yw’r materion sy’n wynebu’r gwasanaeth yng Nghymru ar hyn o bryd a sut i ymgysylltu’n well â’r Cynulliad Cenedlaethol ar heriau plismona ac ar bolisi a materion ymarferol o ddiddordeb cyffredin.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AC

 

Ysgrifennydd: Cerith Thomas, Cynghorydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i’r Tîm Plismona Cymru Gyfan.

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

 

Amser:  Ystafell Pwyllgor 4 & Galeri

 

Lleoliad: 12.30-13.30

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

 

Amser: Ystafell Gynhadledda B

 

Lleoliad: 12.30-13.30
 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu