Grŵp Trawsbleidiol

Nychdod Cyhyrol.

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Nychdod Cyhyrol a Chyflyrau Niwrogyhyrol

 

Codi ymwybyddiaeth am yr angen i ddatblygu gwasanaethau arbenigol i gleifion sydd â nychdod cyhyrol a chyflyrau niwrogyhyrol cysylltiedig yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AC

 

Ysgrifennydd: Jonathan Kingsley, Muscular Dystrophy UK

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Mai 2020

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jonathan Kingsley
Muscular Dystrophy UK

Ffôn: 02078034839

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu