Manylion cyswllt

Nychdod Cyhyrol.

Bethan Sayed AS (Cadeirydd)

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@senedd.cymru

Neil Hamilton AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7422

Neil.Hamilton@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Huw Irranca-Davies AS

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru

Jonathan Kingsley

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Gareth Llewelyn FRCP

(Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu