Grŵp Trawsbleidiol

Strôc

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc

 

Diben

 

Bydd y grŵp yn anelu at roi gwybodaeth a thystiolaeth i Aelodau'r Cynulliad am faterion sy'n ymwneud â strôc a'u helpu i ddarparu gwasanaethau strôc o'r radd flaenaf yng Nghymru.

 

 

Gallwch ymuno â rhestr bostio’r Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein sydd i’w chael yma.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloyd AC

 

Ysgrifennydd: Jillian Haynes, Y Gymdeithas Strôc

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I'w gadarnhau

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Aelodau