Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16 Tachwedd 2020 14.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay MS Aelod Yn bresennol
Mark Reckless MS Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Disgwyliedig
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owain Davies Ymchwilydd Disgwyliedig
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Joanne McCarthy Ymchwilydd Disgwyliedig
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Dyfed Alsop Tyst Yn bresennol
David Phillips Tyst Yn bresennol
Sam Cairns Tyst Yn bresennol
Rebecca Godfrey Tyst Yn bresennol