Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24 Medi 2020 09.00, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Helen Mary Jones MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Mick Antoniw MS Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Disgwyliedig
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lowri Jones Tyst Yn bresennol
Siân Lewis Tyst Yn bresennol
Betsan Moses Tyst Yn bresennol
Helgard Krause Tyst Yn bresennol
Efa Gruffudd Jones Tyst Yn bresennol
Bethan Ruth Tyst Yn bresennol
Tegwen Morris Tyst Yn bresennol
Caryl Haf Tyst Yn bresennol