Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Tachwedd 2020 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Ymddiheuriadau
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David J Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Hedydd Phylip Ymchwilydd Disgwyliedig
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Lord True Tyst Yn bresennol
Bruno Williams Tyst Yn bresennol
Bridget Micklem Tyst Yn bresennol
Emily Dally Tyst Yn bresennol