Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20 Hydref 2011 13.00, Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Ty Hywel

Cyswllt:    Carys Evans, 029 2089 8598
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rosemary Butler Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black Aelod Yn bresennol
Angela Burns Aelod Yn bresennol
Sandy Mewies Aelod Yn bresennol
Rhodri Glyn Thomas Aelod Ymddiheuriadau
David Melding Gwestai Yn bresennol
Mair Barnes Gwestai Yn bresennol
Claire Clancy Swyddog Yn bresennol
Adrian Crompton Swyddog Yn bresennol
Dianne Bevan Swyddog Yn bresennol
Keith Bush Swyddog Yn bresennol
Craig Stephenson Swyddog Yn bresennol
Carys Evans Swyddog Yn bresennol
Brian Davidge Swyddog Yn bresennol
Ross Davies Swyddog Yn bresennol
Non Gwilym Swyddog Yn bresennol