Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2019 10.00, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dawn Bowden AC Cadeirydd Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Dai Lloyd AM
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Stephen Aldhouse Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhayna Mann Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Elin Jones AC Tyst Yn bresennol
Manon Antoniazzi Tyst Yn bresennol
Anna Daniel Tyst Yn bresennol
Matthew Richards Tyst Yn bresennol