Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29 Ionawr 2020 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Siân Gwenllian AM
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd David Melding AC yn dirprwyo
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Samantha Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jon Rae Tyst Yn bresennol
Anthony Hunt Tyst Yn bresennol
Daniel Hurford Tyst Yn bresennol