Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 29 Ebrill 2019 10.00, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Alex Hadley Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Amanda Bebb Tyst Yn bresennol
Rhys George Tyst Yn bresennol
Lisa James Tyst Yn bresennol
Bethan Roberts Tyst Yn bresennol
Peter Stanyon Tyst Yn bresennol
Elan Closs Stephens Tyst Yn bresennol
Rhydian Thomas Tyst Yn bresennol
Chris Warner Tyst Yn bresennol
Bob Posner Tyst Yn bresennol
Manon Antoniazzi Tyst Yn bresennol
Jeremy Miles AS Tyst Yn bresennol
Nia Morgan Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu