Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Ebrill 2019 13.15, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Ansley Workman Tyst Yn bresennol
Elin Edwards Tyst Yn bresennol
Gareth Davies Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Anne Beegan Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol