Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Mawrth 2019 13.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Len Richards Tyst Yn bresennol
Steve Curry Tyst Yn bresennol
Caroline Bird Tyst Yn bresennol
Judith Paget Tyst Yn bresennol
Dr Paul Buss Tyst Yn bresennol
Claire Birchall Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Disgwyliedig
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Andrew Doughton Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol