Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018 14.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau
Tim Howard Tyst Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Jason Thomas Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol