Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Hydref 2018 13.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Disgwyliedig
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
David Sulman Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Mark Jeffs Archwilio Cymru Yn bresennol
Alastair McQuaid Archwilio Cymru Yn bresennol
Derwyn Owen Archwilio Cymru Yn bresennol
Dave Rees Archwilio Cymru Yn bresennol
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Disgwyliedig