Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 22 Hydref 2018 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Ymddiheuriadau
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu