Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Mehefin 2018 09.30, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   The Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Victoria Winckler Tyst Yn bresennol
Alan Bermingham Tyst Yn bresennol
Professor Steve Fothergill Tyst Yn bresennol
Yr Athro David Bell Tyst Yn bresennol
Yr Athro Terry Marsden Tyst Yn bresennol