Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Ymddiheuriadau
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Professor Nora de Leeuw Tyst Yn bresennol
Yr Athro Maria Hinfelaar Tyst Yn bresennol
Yr Athro Medwin Hughes Tyst Yn bresennol
Berwyn Davies Tyst Yn bresennol
Mike James Tyst Yn bresennol
David Jones Tyst Yn bresennol
Caroline James Tyst Yn bresennol
Claire Roberts Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol