Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30 Ebrill 2018 14.45, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Mandy Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Owen Davies Tyst Yn bresennol
Simon Brindle Tyst Yn bresennol