Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Kathryn Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Kate Cubbage Tyst Yn bresennol
Victoria Lloyd Tyst Yn bresennol
Mary Wimbury Tyst Yn bresennol
Mario Kreft Tyst Yn bresennol
Sanjiv Joshi Tyst Yn bresennol
Sarah Rochira Tyst Ymddiheuriadau