Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28 Chwefror 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Marian Morris Tyst Yn bresennol
Robert Smith Tyst Yn bresennol
Yr Athro Christopher Taylor Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Disgwyliedig
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol