Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Anne Meikle Tyst Yn bresennol
Annie Smith Tyst Yn bresennol
Hayley Richards Tyst Yn bresennol
Huw Vaughan Thomas Tyst Yn bresennol
Isobel Garner Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Steve O'Donoghue Tyst Yn bresennol