Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Medi 2017 09.30, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol